NORMATIVA I BASES DE PARTICIPACIÓ

Girona Padel Cup és un circuit anual de pàdel amateur. Consta de 7 proves i 2 màsters, tots ells puntuables, que es realitzaran en diferents clubs de la província de Girona.

Els horaris d’inici dels partits oscil·laran entre les 18.00 h. i les 23:00 h. entre setmana i el cap de setmana entre les 9: 00h i les 22: 00h.

Cada prova comptarà com a màxim amb les següents categories: 1ª, 2ª, 3ª i 4ª Masculina, 1ª, 2ª, 3ª Femenina i 2ª, 3ª Mixta, així com un quadre de consolació per a aquells participants que no aconsegueixin superar la primera ronda. El circuit Junior comptarà com a màxim amb les categories Alevins masculí i femení (10-11 anys) i Infantils masculí i femení (12-13 anys).

Els jugadors es poden apuntar en la categoria que creguin més convenient i s’ajustarà, si és necessari, amb el rànquing individual de Girona Padel Cup.

Els jugadors es poden apuntar a les proves que vulguin, ja que cada prova funciona de forma independent, amb la seva samarreta oficial, welcome pack, lliurament de premis i sorteig.

NORMATIVA

Girona Padel Cup és un circuit no federat, pel que no cal tenir llicència federativa.

El format de joc és de quadre eliminatori i consolació per a totes les categories amb un mínim de 8 parelles per categoria. L’organització es reserva el dret de canviar el tipus de quadre en funció del nombre de parelles. 

Cada jugador té assegurats 2 partits mínim a cada prova.

Els 50 primers jugadors masculins i les 20 primeres jugadores femenines del rànquing de la Federació Catalana de Pàdel no podran jugar el Girona Padel Cup. A excepció dels Màster on no hi haurà cap restricció de rànquing.

INSCRIPCIONS

L’organització de Girona Padel Cup és l’encarregat de determinar les dates d’obertura i tancament d’inscripcions, podent aquestes variar en funció del nombre d’inscrits.

A Girona Padel Cup es podran inscriure tots els jugadors/es majors de 14 anys. A Girona Padel Cup Junior es podran inscriure tots els jugadors entre 10 i 13 anys. S’entén que la informació enviada pels menors de 18 anys ha estat revisada i aprovada pels seus tutors legals. De no ser així, el/la tutor legal ha de comunicar-ho a l’organització l’abans possible. 

Les inscripcions s’han de fer a través de la pàgina web www.gironapadelcup.vsponsor.es o de la aplicació Girona Padel Cup, on s’ha d’indicar la modalitat de joc (Masculí, Femení, Mixta), categoria, dades personals, dades de contacte i la disponibilitat horària per poder jugar els partits dins de la franja horària establerta per l’organització.

Només es podrà realitzar una inscripció per categoria i prova. És a dir, un jugador/a només podrà jugar en una categoria masculina o femenina i una altra mixta. En cap cas es podrà jugar 2 masculines / femenines o mixtes.

No s’acceptaran inscripcions rebudes per qualsevol altre mitjà que no sigui la web i/o aplicació del circuit. 

La categoria que indica el jugador/a en la inscripció és tractada com una dada orientativa per a l’organització, tenint aquesta la facultat de modificar-la en funció del nivell dels jugadors i nombre de parelles.

L’organització farà sempre un esforç per mantenir el nivell dels jugadors.

Les peticions dels horaris de joc de cada participant es tindran en compte a l’hora de fer l’ordre de joc, però l’organització no garanteix que es compleixi en la seva totalitat.

Un cop enviat el formulari, se us enviarà un correu electrònic amb la confirmació de la inscripció.

El pagament de la prova es farà el mateix dia del primer partit, mitjançant efectiu, targeta o anticipat a través de l’aplicació de Verse (5€ de descompte amb el primer pagament). Si un jugador no ha efectuat l’abonament de la prova abans de l’inici del partit, no tindrà dret a joc.

En el cas que un participant hagi perdut per WO en una prova del circuit i no hagi avisat amb un mínim de 6 dies d’antelació a l’inici del torneig, aquest jugador/a estarà obligat a abonar la inscripció del torneig en la seva pròxima participació a Girona Padel Cup. A aquest efecte, no es permetrà que un jugador que tingui pendent un pagament s’inscrigui en una altra prova sense abonar el saldo pendent.

Amb el pagament de la prova es lliurarà la samarreta tècnica oficial i un welcome pack a càrrec dels patrocinadors i col·laboradors.

La samarreta es pot personalitzar amb un mínim de 5 dies d’antelació a la data de tancament d’inscripcions i té un cost de 3€ adicionals, que s’abonaran en el moment de pagar la inscripció a la prova. 

El preu per participar en una categoria del circuit absolut és de 22€ i 35€ si es juguen dues categories. El preu de participar en el circuit junior és de 20€ (1 categoria) i 30€ (2 categories). El preu per participar en el màster és 25€ (1 categoria) i 40€ (2 categories) tant per adults com per nens.

Si durant una de les proves del torneig, i dins del quadre principal, algun jugador/a es lesiona, no es podrà canviar de parella. En quadre de consolació, sí que es permet el canvi de parella.

L’organització es reserva el dret d’admissió.

HORARIS DE JOC

Els partits es jugaran:

        De dilluns a divendres: entre les 18:00 hores i les 23:00.

        Dissabte, Diumenge i festius: entre les 9:00 hores i les 22:00 hores.

L’organització es reserva el dret de modificar els horaris en funció de les necessitats del torneig. 

Els horaris es publicaran en la web i l’aplicació oficial de Girona Padel Cup 2 dies abans de l’inici del torneig.

Si passats 15 minuts de l’inici del partit la parella o un dels membres no s’ha presentat, es considerarà WO.

CATEGORIES

Cada participant indicarà en la inscripció de cada prova la categoria i nivell que vol participar.

Les categories són les següents:

        1ª, 2ª, 3ª i 4ª Masculina

        1ª, 2ª i 3ª Femenina

        2ª i 3ª Mixta

El guanyador de 2 proves consecutives en la mateixa categoria no es podrà inscriure una tercera vegada en la mateixa categoria sent obligat a pujar de categoria.

L’organització podrà ampliar o disminuir les categories segons el nombre de participants de cada prova.

FORMAT DE JOC DELS PARTITS

Cada prova constarà del quadre principal i consolació, per als que perdin en primera ronda, en format eliminatori.

El format és el següent:

        Quadre principal i consolació fins a la fase Semifinal (NO INCLOSA) ➔ Els partits es disputaran a 2 SETS i, en cas d’empat a un set, es farà un SUPER TIE BREAK a 10 punts on sempre s’ha de guanyar per dos punts d’avantatge .

        Quadre principal i consolació des de la fase SEMIFINAL (INCLOSA) ➔ els partits es disputaran al millor de 3 SETS.

        Si una parella guanya el primer partit per WO i després perd el segon partit, l’organització li deixarà passar al quadre de consolació.

Tots els partits es jugaran a les instal·lacions on es desenvolupi cada prova. L’organització es reserva el dret de fer un canvi d’instal·lacions a causa de causes climatològiques o de força major, previ avís als participants.

PUNTUACIÓ I RÀNQUING

Girona Padel Cup té el seu propi sistema de puntuació. En totes les categories el sistema de puntuació serà el mateix sent la puntuació individual. Les puntuacions varien en funció del nivell de cada categoria.

Totes les proves, inclòs el màster, són puntuables de la següent manera:

Els WO seran sancionats de manera uniforme amb -50 punts en totes les categories exceptuant el cas de lesió acreditant el corresponent certificat mèdic.

En cas de reiterats WO per part d’un mateix jugador/a, l’organització es reserva el dret d’excloure’ls del circuit.

En cas que sigui necessari, l’organització actuarà d’arbitratge.

COBERTURA MÈDICA

La inscripció a Girona Padel Cup no inclou assegurança mèdica. Cada jugador és responsable de la seva cobertura mèdica, pel que l’organització no és farà responsable de cap cobertura en cas d’accident a alguna de les proves del cicrcuit per part dels jugadors.

DRETS D’IMATGE

La inscripció a Girona Padel Cup suposa l’autorització i el consentiment exprés per part del participant, perquè durant la celebració dels tornejos en els quals participi es realitzin fotografies per a publicar-se en la web, app, xarxes socials del GPC, premsa escrita… a l’efecte d’informar dels resultats dels tornejos, dels participants, de les notícies dels tornejos, i qualsevol altre aspecte relacionat amb el circuit.
Pel fet d’inscriure’s a Girona Padel Cup, el participant és coneixedor i consent que durant la celebració dels tornejos es poden realitzar vídeos que podran ser penjats en les xarxes socials i la retransmissió dels partits per televisió en directe i/o diferida, així com en streaming.
Per a poder donar informació dels resultats de les proves i de l’evolució del Girona Padel Cup, els participants que s’inscriuen en les proves són coneixedors que el seu nom i cognoms poden publicar-se periòdicament en la web, xarxes socials i premsa.

CESSIÓ DE DADES

La inscripció a Girona Padel Cup suposa l’autorització i el consentiment exprés per part del participant, perquè les seves dades personals siguin incorporats a un fitxer del qual és responsable Vsponsor (Patricia Viñals Ventosa), per a la correcta administració de les relacions entre les parts, remetre-li informació fins i tot per mitjans electrònics sobre el circuit Girona Padel Cup, sobre productes o serveis comercialitzats per Vsponsor, i realitzar enquestes d’opinió sobre aquests. De conformitat amb la Llei Organica 3/2018, es podrà exercir els drets d’oposició, accés, rectificació o cancel·lació de les seves dades mitjançant sol·licitud acompanyada de fotocòpia del seu document d’identitat, dirigida a Vsponsor (Patricia Viñals Ventosa), carrer Sant Antoni, 1, 2n planta, 17190 Salt (Espanya).

ALTRES NORMES

Un mal ús de les instal·lacions o un comportament inadequat d’algun dels participants pot implicar l’expulsió de la competició i/o instal·lacions, sense dret a la devolució de la inscripció.
En cas d’inclemències meteorològiques durant les proves que impedeixi el seu correcte desenvolupament, l’organització té la potestat per a decidir les mesures a prendre sobre aquest tema.
Els participants hauran de comptar amb una indumentària adequada a la pràctica esportiva.
L’organització es reserva el dret a poder afegir, modificar o eliminar una o diverses proves si així ho considera oportú. L’anul·lació d’una o diverses proves no donarà dret a cap indemnització als inscrits, més enllà de la devolució dels imports pagats en concepte d’inscripció a la prova o proves anul·lades.

CONTACTE

Per a qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb l’organització a: roger.casals@vsponsor.es // 696 492 304